null

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestu Detva, Lučenec, Rimavská Sobota

To, že azbest je pre naše zdravie škodlivý, je známe už dávnejšie. Dnes je jeho používanie zakázané, avšak v minulosti sa používal v rôznych odvetviach priemyslu, najčastejšie v stavebníctve ako súčasť izolácie. Aby nedošlo k úniku nebezpečných vlákien do vzduchu, je nutná odborná likvidácia tohto materiálu.

Firiem, ktoré vykonávajú túto činnosť je síce mnoho, avšak neraz natrafíte na spoločnosti bez odbornej spôsobilosti, ktoré nie sú schopné po sanácii daný priestor odovzdať majiteľovi/zákazníkovi v stave spôsobilom k ďalšiemu zdravotne nezávadnému užívaniu.

Hlavné nebezpečenstvo azbestu spočíva v riziku vdýchnutia jeho mikroskopických vlákien, ktoré môže mať na naše zdravie neblahé následky, keďže ide o karcinogén. Nanešťastie sa nachádza aj na miestach, v ktorých sa zdržiavame pomerne často, v husto zaľudnených oblastiach.

Odborná likvidácia azbestu je preto rovnako dôležitá ako samotná likvidácia azbestových materiálov. Je zrejmé, že akákoľvek laická manipulácia s týmto typom materiálu je viac ako nebezpečná a je na mieste obrátiť sa na profesionálov.

Naša spoločnosť sa postará o likvidáciu nebezpečného karcinogénneho materiálu v mestách ako  Detva, Lučenec a Rimavská Sobota, dokonca aj v blízkych obciach ako Kriváň a Dúbravy, Poltár alebo Fiľakovo.

„Očistíme vaše priestory kvalitne a na profesionálnej úrovni.“

Či je to bytový dom, panelák, priemyselná hala, alebo strešná krytina, k svojej práci pristupujeme zodpovedne, v súlade so zákonom stanovenými podmienkami. Náš tím s dlhoročnými skúsenosťami sa neustále v danej problematike vzdeláva, aby sme klientom mohli poskytnúť služby čo najkvalitnejšie, s použitím najmodernejšej techniky.

U nás nájdete kompletný servis:

  • likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch (azbestové potrubie v stupačkách bytoviek a panelákov);
  • likvidácia azbestu zo striech budov (eternitových striech, krytín a materiálov);
  • likvidácia azbestu v priemyselných stavbách;
  • likvidácia azbestu v interiéri aj exteriéri.

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

null

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestu Detva, Lučenec, Rimavská Sobota

To, že azbest je pre naše zdravie škodlivý, je známe už dávnejšie. Dnes je jeho používanie zakázané, avšak v minulosti sa používal v rôznych odvetviach priemyslu, najčastejšie v stavebníctve ako súčasť izolácie. Aby nedošlo k úniku nebezpečných vlákien do vzduchu, je nutná odborná likvidácia tohto materiálu.

Firiem, ktoré vykonávajú túto činnosť je síce mnoho, avšak neraz natrafíte na spoločnosti bez odbornej spôsobilosti, ktoré nie sú schopné po sanácii daný priestor odovzdať majiteľovi/zákazníkovi v stave spôsobilom k ďalšiemu zdravotne nezávadnému užívaniu.

Hlavné nebezpečenstvo azbestu spočíva v riziku vdýchnutia jeho mikroskopických vlákien, ktoré môže mať na naše zdravie neblahé následky, keďže ide o karcinogén. Nanešťastie sa nachádza aj na miestach, v ktorých sa zdržiavame pomerne často, v husto zaľudnených oblastiach.

Odborná likvidácia azbestu je preto rovnako dôležitá ako samotná likvidácia azbestových materiálov. Je zrejmé, že akákoľvek laická manipulácia s týmto typom materiálu je viac ako nebezpečná a je na mieste obrátiť sa na profesionálov.

Naša spoločnosť sa postará o likvidáciu nebezpečného karcinogénneho materiálu v mestách ako  Detva, Lučenec a Rimavská Sobota, dokonca aj v blízkych obciach ako Kriváň a Dúbravy, Poltár alebo Fiľakovo.

„Očistíme vaše priestory kvalitne a na profesionálnej úrovni.“

Či je to bytový dom, panelák, priemyselná hala, alebo strešná krytina, k svojej práci pristupujeme zodpovedne, v súlade so zákonom stanovenými podmienkami. Náš tím s dlhoročnými skúsenosťami sa neustále v danej problematike vzdeláva, aby sme klientom mohli poskytnúť služby čo najkvalitnejšie, s použitím najmodernejšej techniky.

U nás nájdete kompletný servis:

  • likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch (azbestové potrubie v stupačkách bytoviek a panelákov);
  • likvidácia azbestu zo striech budov (eternitových striech, krytín a materiálov);
  • likvidácia azbestu v priemyselných stavbách;
  • likvidácia azbestu v interiéri aj exteriéri.

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu: