null

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestového POTRUBIA v stupačkách

CENA OD 70,- Eur / byt

Najzákladnejším princípom odbornej likvidácie azbestu zo AZC stupačiek bytových domov je zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do obytného priestoru. Preto sa likvidácia azbestu našou spoločnosťou riadi naslednovým postupom:

LIKVIDÁCIA AZBESTU Z AZC STUPAČIEK ZAHŔŇA:

 1. Povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ) na demontáž a likvidáciu azbestu z AZC stupačiek.
 2. Povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie (OÚŽP) pre manipuláciu s odpadmi v AZC stupačkách.
 3. Vytvorenie vzduchotesného priestoru, oddelenie pracoviska likvidácie azbestu od obývacích priestorov.
 4. Inštalácia odsávacieho systému pre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu.
 5. Penetračný postrek a vysávanie pracoviska likvidácie azbestu techológiou HEPA, priemyselným vysávačom.
 6. Demontáž stupačky, odstránenie AZC potrubia a vymanenie AZC materialov z betónu.
 7. Bezpečné uzavretie azbestových materialov do hermeticky uzatváraných PE vriec s príslušným označením a katalógovím číslom.
 8. Následné znovu vysávanie a postriekanie pracoviska likvidácie azbestu prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestu vznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 9. Kontrolné meranie v stupačkách na zistenie azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ).
 10. Odvoz na skládku nebezpečných odpadov TO.
 11. Zaplatenie poplatku za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN)

CENA OD 9,- Eur / m2

Najzákladnejším princípom odbornej likvidácie azbestovej krytiny, striech je taktiež zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do voľného ovzdušia. Preto sa likvidácia azbestu našou spoločnosťou riadi naslednovým postupom:

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN) ZAHŔŇA:

 1. Povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ) na demontáž a likvidáciu azbestu z krytiny, striech.
 2. Povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie (OÚŽP) pre manipuláciu s odpadmi na krytinách, strechách.
 3. Vytvorenie vzduchotesného priestoru, oddelenie pracoviska likvidácie azbestu od vonkajšieho priestoru.
 4. Inštalácia odsávacieho systému pre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu.
 5. Penetračný postrek a vysávanie pracoviska likvidácie azbestu techológiou HEPA, priemyselným vysávačom.
 6. Demontáž krytiny, strechy, odstránenie AZC potrubia a vymanenie AZC materialov z betónu.
 7. Bezpečné uzavretie azbestových materialov do hermeticky uzatváraných PE vriec s príslušným označením a katalógovím číslom.
 8. Následné znovu vysávanie a postriekanie pracoviska likvidácie azbestu prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestu vznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 9. Kontrolné meranie okolia krytiny, strechy na zistenie azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ).
 10. Odvoz na skládku nebezpečných odpadov TO.
 11. Zaplatenie poplatku za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

null

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestového POTRUBIA v stupačkách

CENA OD 70,- Eur / byt

Najzákladnejším princípom odbornej likvidácie azbestu zo AZC stupačiek bytových domov je zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do obytného priestoru. Preto sa likvidácia azbestu našou spoločnosťou riadi naslednovým postupom:

LIKVIDÁCIA AZBESTU Z AZC STUPAČIEK ZAHŔŇA:

 1. Povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ) na demontáž a likvidáciu azbestu z AZC stupačiek.
 2. Povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie (OÚŽP) pre manipuláciu s odpadmi v AZC stupačkách.
 3. Vytvorenie vzduchotesného priestoru, oddelenie pracoviska likvidácie azbestu od obývacích priestorov.
 4. Inštalácia odsávacieho systému pre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu.
 5. Penetračný postrek a vysávanie pracoviska likvidácie azbestu techológiou HEPA, priemyselným vysávačom.
 6. Demontáž stupačky, odstránenie AZC potrubia a vymanenie AZC materialov z betónu.
 7. Bezpečné uzavretie azbestových materialov do hermeticky uzatváraných PE vriec s príslušným označením a katalógovím číslom.
 8. Následné znovu vysávanie a postriekanie pracoviska likvidácie azbestu prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestu vznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 9. Kontrolné meranie v stupačkách na zistenie azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ).
 10. Odvoz na skládku nebezpečných odpadov TO.
 11. Zaplatenie poplatku za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN)

CENA OD 9,- Eur / m2

Najzákladnejším princípom odbornej likvidácie azbestovej krytiny, striech je taktiež zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do voľného ovzdušia. Preto sa likvidácia azbestu našou spoločnosťou riadi naslednovým postupom:

LIKVIDÁCIA AZBESTOVÝCH STRIECH (KRYTÍN) ZAHŔŇA:

 1. Povolenie od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ) na demontáž a likvidáciu azbestu z krytiny, striech.
 2. Povolenie od Odboru Starostlivosti o Životné Prostredie (OÚŽP) pre manipuláciu s odpadmi na krytinách, strechách.
 3. Vytvorenie vzduchotesného priestoru, oddelenie pracoviska likvidácie azbestu od vonkajšieho priestoru.
 4. Inštalácia odsávacieho systému pre zachytávanie častíc azbestu vo vzduchu.
 5. Penetračný postrek a vysávanie pracoviska likvidácie azbestu techológiou HEPA, priemyselným vysávačom.
 6. Demontáž krytiny, strechy, odstránenie AZC potrubia a vymanenie AZC materialov z betónu.
 7. Bezpečné uzavretie azbestových materialov do hermeticky uzatváraných PE vriec s príslušným označením a katalógovím číslom.
 8. Následné znovu vysávanie a postriekanie pracoviska likvidácie azbestu prípravkom pre zlepenie nebezpečných častíc azbestu vznášajúcich sa voľne vo vzduchu.
 9. Kontrolné meranie okolia krytiny, strechy na zistenie azbestových vlákien vo vzduchu po demontáži v zmysle nariadenia Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva (RÚVZ).
 10. Odvoz na skládku nebezpečných odpadov TO.
 11. Zaplatenie poplatku za skladovanie azbestu na skládke nebezpečných odpadov TO.

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu: