null

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestu Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica

Čo vás ako prvé napadne pri nebezpečne znejúcom slove „azbest“? Áno, ide o minerál, ktorý je mimoriadne škodlivý pre ľudský organizmus, avšak, zároveň ide o materiál, ktorý bol v minulosti rozšírený aj v našich zemepisných šírkach, a to najmä v stavebníctve.

V minulosti zázračný materiál, dnes zákerná hrozba číhajúca na nič netušiacich obyvateľov. Pre dobré izolačné schopnosti sa azbest kedysi používal ako izolácia pri stavbe viacpodlažných budov a možno ho nájsť aj na stenách, strechách či v potrubiach. Vzhľadom na tento fakt je likvidácia azbestu citlivou záležitosťou a vysoko žiadanou službou.

„Používanie azbestu je na Slovensku prísne zakázané.“

Naša firma má s touto činnosťou bohaté skúsenosti  a pokiaľ ste z miest ako Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme flexibilní a okrem vyššie spomenutých miest vieme zariadiť likvidáciu azbestu i v obciach Lutila, Hliník nad Hronom, Nová Baňa alebo Svätý Anton a iné.

„Dôraz na bezpečnosť, použitie najmodernejšej techniky.“

Služby, ktoré poskytujeme:

  • likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch (azbestové potrubie v stupačkách bytoviek a panelákov);
  • likvidácia azbestu zo striech budov (eternitových striech, krytín a materiálov);
  • likvidácia azbestu v priemyselných stavbách;
  • likvidácia azbestu v interiéri aj exteriéri.

Z dlhoročných skúseností vieme, že ku každému prípadu a zákazníkovi je nutné pristupovať individuálne a s najvyššou opatrnosťou.

Prvým, nevyhnutným krokom je preto odborný prieskum, ktorým sa zisťuje rozsah výskytu azbestu v budove a vypracúva sa plán, podľa ktorého bude likvidácia azbestu a likvidácia materiálov obsahujúcich azbest prebiehať.  Obvykle ide o zdĺhavý proces robený na mieru, nakoľko azbest sa môže nachádzať na bežných (kachličky, vodovodné potrubia, elektroinštalácia, okenné zárubne), ako aj na ťažko dostupných (vysoko položených) miestach.

Vzhľadom k vysokej nebezpečnosti azbestového prachu musí byť likvidácia azbestu vždy vykonávaná  v súlade so zákonom predpísanými predpismi. Ide o nebezpečný odpad a na základe toho je nutné s ním aj manipulovať.

Vy sa však nemusíte znepokojovať, všetky potrebné náležitosti ohľadne likvidácie azbestu vyriešime my. Je to naša parketa a náš tím sa neustále vzdeláva v danej oblasti, vďaka čomu sú naše postupy i technika na najmodernejšej úrovni.

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu:

null

CENA & SLUŽBY NAVIGÁCIA

Likvidácia azbestu Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica

Čo vás ako prvé napadne pri nebezpečne znejúcom slove „azbest“? Áno, ide o minerál, ktorý je mimoriadne škodlivý pre ľudský organizmus, avšak, zároveň ide o materiál, ktorý bol v minulosti rozšírený aj v našich zemepisných šírkach, a to najmä v stavebníctve.

V minulosti zázračný materiál, dnes zákerná hrozba číhajúca na nič netušiacich obyvateľov. Pre dobré izolačné schopnosti sa azbest kedysi používal ako izolácia pri stavbe viacpodlažných budov a možno ho nájsť aj na stenách, strechách či v potrubiach. Vzhľadom na tento fakt je likvidácia azbestu citlivou záležitosťou a vysoko žiadanou službou.

„Používanie azbestu je na Slovensku prísne zakázané.“

Naša firma má s touto činnosťou bohaté skúsenosti  a pokiaľ ste z miest ako Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme flexibilní a okrem vyššie spomenutých miest vieme zariadiť likvidáciu azbestu i v obciach Lutila, Hliník nad Hronom, Nová Baňa alebo Svätý Anton a iné.

„Dôraz na bezpečnosť, použitie najmodernejšej techniky.“

Služby, ktoré poskytujeme:

  • likvidácia azbestu v bytových domoch a panelákoch (azbestové potrubie v stupačkách bytoviek a panelákov);
  • likvidácia azbestu zo striech budov (eternitových striech, krytín a materiálov);
  • likvidácia azbestu v priemyselných stavbách;
  • likvidácia azbestu v interiéri aj exteriéri.

Z dlhoročných skúseností vieme, že ku každému prípadu a zákazníkovi je nutné pristupovať individuálne a s najvyššou opatrnosťou.

Prvým, nevyhnutným krokom je preto odborný prieskum, ktorým sa zisťuje rozsah výskytu azbestu v budove a vypracúva sa plán, podľa ktorého bude likvidácia azbestu a likvidácia materiálov obsahujúcich azbest prebiehať.  Obvykle ide o zdĺhavý proces robený na mieru, nakoľko azbest sa môže nachádzať na bežných (kachličky, vodovodné potrubia, elektroinštalácia, okenné zárubne), ako aj na ťažko dostupných (vysoko položených) miestach.

Vzhľadom k vysokej nebezpečnosti azbestového prachu musí byť likvidácia azbestu vždy vykonávaná  v súlade so zákonom predpísanými predpismi. Ide o nebezpečný odpad a na základe toho je nutné s ním aj manipulovať.

Vy sa však nemusíte znepokojovať, všetky potrebné náležitosti ohľadne likvidácie azbestu vyriešime my. Je to naša parketa a náš tím sa neustále vzdeláva v danej oblasti, vďaka čomu sú naše postupy i technika na najmodernejšej úrovni.

Detailný rozpis potrebných náležitostí ohľadne likvidácie azbestu, služieb a cien likvidácie azbestového potrubia v stupačkách, alebo cien likvidácie azbestových STRIECH (krytín) nájdete tu: